Priser och gdpr


GDPR: Hantering av personuppgifter. Ett register över kunder upprättas när man blir kund. Detta innehåller de uppgifter som krävs för fakturering och bokföring. Personuppgifter lagras enligt bokföringslagen. Personuppgifter delas inte med andra register. Kunder som inte återkommit efter 1 år avanonymiseras. 

Sekretess: Då arbetet ofta utförs i privata hem och i miljöer som kräver sekretess, tillämpas och respekteras privatliv.